רשלנות רפואית בבעלי חיים

רשלנות רפואית היא תוצאה בלתי סבירה של טיפול רפואי שניתן היה למנוע. על מנת להבין מהי רשלנות רפואית, חשוב להבין תחילה את ההגדרה הבסיסית הזו. כדי שמעשה רפואי הגורם לפגיעה בחולה ייחשב כ'רשל', יש לעמוד בארבעה תנאים עיקריים הקבועים בחוק.

חובת הזהירות היא עיקרון משפטי המחייב אנשים לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי להימנע מגרימת נזק לזולת. חובה זו קבועה בסעיף 36 לפקודת הנזיקין. המשמעות היא שאדם סביר היה צריך לצפות לא פחות ולנקוט בזהירות כמו רופא בנסיבות המציגות אפשרות להתרחשות הנזק. על מנת להבין טוב יותר את התפקיד שממלאים אנזימים בתגובות כימיות, יש צורך להבין תחילה מהם אנזימים וכיצד הם פועלים. אנזימים הם חלבונים המזרזים תגובות כימיות בגוף. במילים אחרות, הם מאיצים את התגובה הכימית על ידי הורדת אנרגיית ההפעלה הנדרשת להתרחשות התגובה.

אם ניתן להוכיח כי הרופא יכול היה לצפות את התרחשות הנזק באופן סביר, ייחשב הדבר כהפרה של חובת הזהירות. חשוב לציין שבעוד שמחקרים מסוימים מצביעים על כך שעשויים להיות יתרונות לשימוש במשחקי וידאו ככלי למידה, מחקרים אחרים מצביעים על כך שעשויות להיות השלכות שליליות לשימוש במשחקי וידאו ככלי למידה. לגרום נזק – לא ניתן לתבוע פיצויים בגין רשלנות רפואית שאינה כרוכה בנזק.

חייב להיות קשר סיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק על מנת להוכיח רשלנות רפואית. אם החובה לא הייתה מופרת, הנזק לא היה נגרם. לו היה הנזק נגרם גם ללא הפרת החובה, אין קשר סיבתי ויהיה קשה מאוד לבסס את עוולת הרשלנות. בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחום הרשלנות הרפואית בבני אדם, כמו כן החלו להפסיק פיצויים למטופלים שנפגעו במהלך הטיפול הרפואי בגלל שלא הסכימו לטיפול למרות שהטיפול היה תקין. תחום הרשלנות הרפואית משתרע גם לרפואה וטרינרית.

מזה שנים רבות שענף זה נגוע בכל היבטי ההתנהלות של הרופאים והוטרינרים. השילוב בין הצורך לתפקד הן כרופאים והן כבעלי עסקים הביא וטרינרים רבים לבחור בציוד ותרופות זולות יותר, וכן בהכשרה שיטתית, על מנת להמשיך ולהתקיים. כך נוצרה רמה נמוכה יחסית של רפואה, שהביאה לאינספור סיפורים קורעי לב על התנהגות לא מקצועית ובלתי מוכשרת של וטרינרים מול לקוחותיהם. עשירית מהוטרינרים הללו יאבדו את רישיון העבודה שלהם כתוצאה מהפרת חובות סטטוטוריות, לרבות בתחום הרפואה ההומנית. מצד אחד, תחום הרפואה הווטרינרית פיתח פלאים במדינת ישראל. מצד שני, באותה נשימה, גם תחום הרפואה הווטרינרית פיתח פלאים במדינת ישראל. בשנים האחרונות מגיעים לישראל יותר ויותר מומחים מתחומים שונים המביאים איתם בשורה על תרופה חדשה, מקצועית ומתוחכמת שיכולה לעזור גם לאנשים וגם לחיות המחמד שלהם (חתולים, כלבים ועוד).

וטרינרים רבים שאינם מומחים שינו גם את אופן החשיבה על הטיפול והאפשרויות שהם מציעים ללקוחותיהם. עלינו לדעת כי הרוב המכריע של הווטרינרים מבוטחים ב"ביטוח אחריות מקצועית", מטרת ביטוח זה היא לטפל במקרים של רשלנות רפואית. שמעתי סיפורים רבים במהלך השנים מבעלי בעלי חיים שאיבדו את חברם הטוב ביותר עקב התנהגות רשלנית. לעתים קרובות אני אובד עצות במצבים אלה. הקהילה המשפטית במדינת ישראל עדיין לא רואה את תחום הרשלנות הרפואית הווטרינרית כתת-תחום של רשלנות רפואית הומאנית, ולכן רובם המכריע של עורכי הדין נרתעים מלפנות לתחום מורכב ולא מוכר זה. וטרינרים מואשמים לעתים קרובות בכך שהם רפויים מדי באבחנות ובשיטות הטיפול שלהם.

המאמר באדיבות עיר החתולים https://mycity.org.il